เกี่ยวกับเรา

WE DO THE BEST
Office
ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด [IKARI, Always environmental concern for life creation] เราเชื่อว่า 'สิ่งแวดล้อม' มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเราโดยตรง ไม่ว่าจะทั้งทางกายหรือจิตใจ และการกระทำของเราเองก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน จึงสำคัญมากที่เราจะต้องดูแลทั้ง 2 สิ่งนี้ให้สมดุลกัน กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแล ‘สิ่งแวดล้อม’ และ วิจัยการ 'ควบคุมแมลง' พาหะนำโรคอย่างจริงจัง เพื่อสร้างสาธารณสุขที่ดีของคนไทย อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนช่วยปรับสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยยึดหลักการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นกำเนิด 1.ควบคุมแมลงพาหะนำโรค ผู้ผลิตไฟดักแมลงมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา นวัตกรรมกับดักไข่ยุงลายร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซีโอไลท์กำจัดลูกน้ำยุง ทรายอะเบท ฯลฯ 2.ดูแลสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาเตาเผาขยะไร้มลพิษ น้ำยาสลายกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ น้ำยาสลายกลิ่นจากแก๊สที่เป็นพิษ ผงดูดซับการรั่วไหลของน้ำมัน บำบัดกลิ่นนำ้เสีย น้ำยาขจัดคราบมันสกปรก ฯลฯ 3.สร้างสุขอนามัยที่ดี น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสคุณภาพ น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย น้ำยาฆ่าเชื้อรา แอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องฆ่าเชื้อ หลอดไฟ UVC ฯลฯ เราขออยู่ ‘เบื้องหลัง’ ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอยู่ ‘เบื้องหน้า’ ในการสร้างแรงบันดาลใจสู่การร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐและชุมชน ยินดีให้บริการปรึกษา รับผลิตน้ำยาต่างๆ ทุกชนิด และพัฒนานวัตกรรมเพื่อโลกสวยที่สดใสของเราไปด้วยกัน
Factory
ปัจจุบัน บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีที่ทำการอยู่ 2 แห่ง คือ สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา และโรงงานซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในส่วนของโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่าง ๆ ได้แก่ 1. GMP certified in 2017 2. ISO 9001:2015 Certification Decision/Reissue Date : 6 October 2017 3. CLIENT OF THE YEAR 2008 award from TQCS INTERNATIONAL , Australia on 29 May 2009 4. STI THAILAND AWARD 2012 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (นวัตกรรมสีเขียว - GREEN INNOVATION) ระดับพื้นที่กรุงเทพมหานครประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 28 มิถุนายน 2555 5. รางวัล อย. QUALITY AWARDS 2014 และ 2015 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นเพื่อให้โรงงานได้รักษามาตรฐานในขั้นดีถึงดีมากอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนำหลักการบริหารงานคุณภาพระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) และ ISO 9001: 2015 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัสดุบรรจุ และวัตถุดิบ รวมถึงในระหว่างกระบวนการผลิตได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ