ไฟดักแมลง รุ่นVECTRON OUTDOOR 504

ไฟดักแมลง รุ่นVECTRON OUTDOOR 504
ไฟดักแมลง รุ่นVECTRON OUTDOOR 504
ขนาด/ปริมาตร: VECTRON OUTDOOR 504
วัสดุ: ตัวเครื่องสูง 54 ซม. , ตัวเสาสูง 180 ซม. (แบ่งเป็น 3 ท่อน) กำลังไฟ : 220v. หลอดไฟ UVA Sylvania F15/350BL x 2 หลอด
สำหรับดักจับแมลงภายนอกโดยเฉพาะ ครอบคลุมพื้นที่ 5-10 เมตร แข็งแรงทนทานทนต่อทุกสภาวะอากาศ Heavy duty Transformer มีสายดิน