น้ำยาทำความสะอาด Turf Clean FDX

น้ำยาทำความสะอาด Turf Clean FDX
น้ำยาทำความสะอาด Turf Clean FDX
ขนาด/ปริมาตร: 5 ลิตร/แกลอน
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เหมาะสำหรับทำความสะอาดสุขภัณฑ์ต่างๆ ในบ้านเรือน ผ่านการขึ้นทะเบียน กับทางคณะกรรมการอาหารและยา