น้ำยาสลายกลิ่น Odor Klean N-7D

น้ำยาสลายกลิ่น Odor Klean N-7D
น้ำยาสลายกลิ่น Odor Klean N-7D
ขนาด/ปริมาตร: 1 ลิตร/ขวด
ผลิตภัณฑ์น้ำยาสลายกลิ่น Odor Klean N-7D ชนิดพิเศษ สูตรน้ำ (Deodorizer) มี Top Nose กลิ่น Floral อ่อน ๆ ใช้สลายกลิ่นที่ ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นเเอมโมเนีย,กลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟต์,กลิ่นมูลสัตว์, กลิ่นเหม็นจากขยะและน้ำเสีย ใช้กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ตามต้องการ Odor Klean N-7D ไม่มีสวนผสมของโลหะหนักที่เป็นพวก Coper Sulfate จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ไม่ติดไฟและไม่กัดกร่อนพื้นผิวโลหะ สามารถสลายเองได้ตามธรรมชาติ (Biodegradable)