หน้าแรก

Product Recommend
INSECT GLUEBOARDS ไฟดักแมลง ระบบดักแมลงแบบแผ่นกาว 2 แผ่น (ใช้แผ่นกาว รหัส GB12057 ขนาด 12*57 ซม. จำนวน 1 แผ่น วางแผ่นกาวในถาดรองแมลง และ รหัส GB23055 ขนาด 23*55 ซม. จำนวน 1 แผ่น วางแผ่นกาวบริเวณถาดด้านหลังหลอดไฟ) ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับติดผนัง ตัวเครื่องผลิตจากอลูซิงค์ ตะแกรงฝาครอบผลิตจากสแตนเลส แข็งแรงทนทาน ถาดรองแมลงดึงออกง่ายสะดวกในการเปลี่ยนแผ่นกาวและทำความสะอาดง่าย มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อดึงถาดรองแมลงออก จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
INSECT ELECTRIC SHOCK ไฟดักแมลง ระบบดักแมลงแบบช็อต ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับติดผนัง ตัวเครื่องผลิตจากอลูซิงค์ ตะแกรงฝาครอบ ผลิตจากสแตนเลส แข็งแรงทนทาน ถาดรองแมลงดึงออกง่าย สะดวกในการทำความสะอาด มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อดึงถาดรองแมลงออก จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์น้ำยาสลายกลิ่น Odor Klean N-7D ชนิดพิเศษ สูตรน้ำ (Deodorizer) มี Top Nose กลิ่น Floral อ่อน ๆ ใช้สลายกลิ่นที่ ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นเเอมโมเนีย,กลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟต์,กลิ่นมูลสัตว์, กลิ่นเหม็นจากขยะและน้ำเสีย ใช้กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ตามต้องการ Odor Klean N-7D ไม่มีสวนผสมของโลหะหนักที่เป็นพวก Coper Sulfate จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ไม่ติดไฟและไม่กัดกร่อนพื้นผิวโลหะ สามารถสลายเองได้ตามธรรมชาติ (Biodegradable)
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เหมาะสำหรับทำความสะอาดสุขภัณฑ์ต่างๆ ในบ้านเรือน ผ่านการขึ้นทะเบียน กับทางคณะกรรมการอาหารและยา
เอซาย AZAI เกล็ดซีโอไลท์ ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ใช้ในการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงต่างๆ เช่น ลูกน้ำยุงลาย ในเเหล่งเพาะพันธ์ุตามภาชนะ และที่เก็บน้ำใช้ต่างๆ ได้นาน 3 เดือน
Ikari View
Environmental
MAGTECS
ESTOPS
Insect Light
Ikari Trading
Ikari Warranty