เอซาย AZAI

เอซาย AZAI
เอซาย AZAI
Capacity: 100 กรัม/กระปุก
เอซาย AZAI เกล็ดซีโอไลท์ ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ใช้ในการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงต่างๆ เช่น ลูกน้ำยุงลาย ในเเหล่งเพาะพันธ์ุตามภาชนะ และที่เก็บน้ำใช้ต่างๆ ได้นาน 3 เดือน