สเปรย์สลายกลิ่น Odor Klean PURI AIR

สเปรย์สลายกลิ่น Odor Klean PURI AIR
สเปรย์สลายกลิ่น Odor Klean PURI AIR
Capacity: 160 มล./ขวด
Puri Air สเปรย์สลายกลิ่นยุคใหม่ที่สกัดจากสารอินทรีย์สารสกัดจากธรรมชาติ (Organic Compound) สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้โดยสิ้นเชิง (The Absolute Deodorization) โดยการจับโมเลกุล ของกลิ่นที่เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ พร้อมทั้งเปลี่ยนสภาพให้เป็นกลาง และไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆ อีกทั้งช่วยยับยั้งแบคทีเรียในอากาศ เพื่ออากาศที่สะอาดและสดชื่น